Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

OM OSS

 

Lex et Justitia Svecia är en juristbyrå med säte i Stockholm.

 

Verksamheten startades år 2010 av mig, Jeshika Hiroshima Dorado Alquiza,

och inleddes med en mycket tuff prövning. När bolaget hade registrerats av Bolagsverket, och domänen för byrån var aktiverade, kom det ett hotfullt brev från en känd advokatbyrå som i sin tur företräder ett stort, och för många fruktat inkassobolag inom svensk näringsverksamhet. De hotade med stämning och uppmanade till att all verksamhet skulle upphöra samt hävdade att inkassobolaget hade ensamrätt till namnet: Justitia. Advokatbyrån uppmanade mig att genast avregistrera bolaget Lex et Justitia Svecia och ändra namnet. De fick min internetleverantör att stänga ner denna hemsida.

 

Om advokatbyrån skulle fått rätt och vunnit i en domstolsprocess skulle detta inneburit personlig konkurs för mig, dessutom befann jag mig i slutet av juristutbildningen. Vi hade långa diskussioner hemma om konsenkvenser men beslutade att processen fick löpa ut och att både PRV och Bolagsverket fick göra sin egen bedömning. Processen med tuffa förhandlingar inleddes, och jag registrerade mitt varumärke Lex et Justitia Svecia. Starten och kampen, som resulterade i en positiv vändning, var som hämtat ur en skräckroman och jag blev min första riktiga klient.

 

Våren 2011 fick jag rätt och företagsnamnet Lex Et Justitia Svecia blev mitt. Detta blev min första riktiga utmaning och byrån startades. Min kamp som som liten och utan resurser belyser grundpelaren för min verksamheten. Jag fortsätter att vara principfast, ha integritet och låter inte andra aktörer skrämma mig. Jag fortsätter kämpa för de svaga och särskild utsatta medborgarna i samhället. 

 

Under åren 2011/2012 inleddes ett samarbete med Advokat Olle Johansson i Hudiksvall. Olle var då ordförande för Amnesty International på regional nivå. Samarbetet som inleddes var till en början på uppdrag av Kvinnojouren Vändpunkten i Hudiksvall i ett komplicerat ärende som berörde  EU-migranter med etniskt tillhörigheten romer, där hedersproblem aktualiserades. Olle har blivit en mentor för mig och jag har mycket att tacka honom för.

 

Byrån har utvecklats under åren och har nu som specialistområden:

 

  • migrations- och asylrätt
  • social- och familjerätt
  • förvaltningsrätt
  • EU-rätt.

 

Jag anlitas både privat och enligt förordnande av myndigheter i Sverige, detta i egenskap av offentligt biträde, rättshjälpsbiträde och målsägandebiträde.

 

MEDARBETARE

 

Jur.kand. Jeshika Dorado A

Bitrände Djuristen Galileo

 

Tolkar

Diakon Ghayis Abdelmasih [arabiska, engelska]

Socionom Oana Galan [rumänska, engelska, italienska]

Praktikant Phantazia Carlsson [spanska, engelska, franska]

 

SAMARBETSPARTNER

 

CRUCIAL POINT AB

IBERICUM®AB [Pilotprojekt]

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED