Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

OM RÄTTSHJÄLP

 

Möjligheten till rättshjälp regleras i Rättshjälpslagen.

 

Rättshjälp är i praktiken ett ekonomiskt stöd till den som vill få sitt ärende prövat i domstol, men kan inte betala själv för den kostnaden som det innebär att anlita en jurist.

 

En förutsättning för att beviljas rättshjälp är att den som söker stödet saknar rätt till s.k. rättsskydd (saknar t.ex. hemförsäkring).

 

Den som ansöker om rättshjälp betalar rådgivningskostnaden för minst en timme och högst två timmar enligt rättshjäpstaxan.

 

Rättshjälpstaxan för år 2019 är följande:

Timkostnadsnormen är 1725 kronor (1380 kr exkl.moms)

 

Rättshjälpstaxan för år 2018 är följande:

Timkostnadsnormen är 1699 kronor (1359 kr exkl.moms)

 

Rättshjälpstaxan för år 2017 är följande:

Timkostnadsnormen är 1677,50 kronor (1342 kr exkl.moms)

 

Denna rättshjälpsavgift kan dock minskas till hälften om den som  fått rådgivningen visar sig ha en inkomst under 75 000 kr/år.  Om rådgivningen har givits till en person som inte är myndig och saknar inkomst och/eller förmögenhet, kan den anses ha rätt till gratis rådgivning enligt Rättshjälpslagen.

 

Den som ansökan berör får hjälp med ansökan oftas av juristen som åtar sig uppdraget.

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED