Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

OM RÄTTSSKYDD

 

Rättsskydd är i praktiken ett ekonomiskt medel som för det mesta ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Rättsskydd ingår även i helförsäkringar av båt samt i hel- och halvbilförsäkringar.

 

Rättsskydd är ett försäkringsskydd med syfte att finansiera kostnader som det innebär att anlita ett juridiskt ombud och utlägg som uppstår  i samband med tvister. En förutsättning för att få rättsskydd är att den som ansöker om detta  har tecknat försäkringen minst två år innan tvisten uppstod.

 

Försäkringsbolagen brukar ställa kravet om minst en timmes rådgivning med ett juridiskt ombud när en process inleds. Rådgivningskostnaden för första timmen får den som ansöker om rättsskydd betala själv till en fast taxa.

 

Villkoren för rättskyddet kan varierar mellan försäkringsbolagen. Det är viktigt att kontrollera vilka villkor och hur omfattande självrisken är. 

 

Information om rättsskydd och självrisken finns antingen i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller försäkringsbolagets hemsida.

 

Förskott

Byrån förhehåller sig rätten att begära in förskott i både nya och pågående ärenden.

Byrån förbehåller sig även rätten att inte påbörja något arbete alls i ett nytt ärende, eller att avvakta med vidare åtgärder i ett pågående ärende, till dess att det begärda förskottet inbetalats. Förskottet redovisas då uppdraget i sin helhet avslutas.

 

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED