Juristbyrå

LEX ET JUSTITIA SVECIA®

MIGRATIONSRÄTT

 

Migration, asyl, anknytningsinvandring, polisrätt och EU-rätt är

intresseområden som jag helst arbetar med. Jag har erfarenhet av att ha företrätt flyktingar, och då främst utsatta nationella minoriteter såsom:

 

  • Hazarer (från bl.a. Afghanistan)
  • Jezidier (från bl.a. Georgien)
  • Kopter (från bl.a. Egypten och Syrien)
  • Kurder (från bl.a. Irak och Turkiet)
  • Romer (från bl.a. Albanien och Rumänien) m.fl.

 

I mitt arbete har jag träffat familjer från många hörn i världen:  Europa, Latinamerika, Asien, f.d Sovjet-staterna, Nord/Syd-Afrika ... En del har sedan tidigare haft arbets- och uppehållstillstånd (AUT) i Sverige, men plöstligt fått avslag och på tvivelaktiga grunder blivit utvisade. Jag kommer i kontakt med familjer som vill återförenas med sina barn eller sin övriga familj och där fått problem med Migrationsverket som vägrat dem rätten till ett familjeliv. Detta kan ha olika orsaker. Under åren har jag tagit del av berättelser från personer som har nödgats resa med hjälp av hänsynslösa människosmugglare, under inhumana förhållande, ofta i sjöodugliga farkoster. Detta är mycket utsatta människor som har lidit, sett släktingar och vänner dö i havet. När de kommer till Sverige och söker hjälp försöker jag ge dem stöd och vägledning.

 

Ofta kommer jag i kontakt med offer för oseriösa personer och företag i Sverige, t.ex. arbetsgivare som utnyttjar redan utsatta migranter med hot. Dessa tvingas arbeta under usla förhållanden och får sällan ersättning och definitivt inte en lön som går att leva på. Ovanstående uppdrag ligger mig varmt om hjärtat och jag jobbar hårt för att motverka människohandel!  

Under åren har detta resulterat i flera Pro Bono ärenden.

 

Behöver ni rådgivning?

Känner att ni vill diskutera ett ärende med mig? 

Är det ett ärende som handlar om någon annan, t.ex. en person som vill flytta till Sverige, ett adoptivbarn, en/make/maka/partner, förälder eller barn?

Eller har ni kanske i ert uppdrag som god man för ensamkommande barn funderingar kring asylprocessen och vill veta mer?

 

Välkomna att kontakta mig! 

 

 

COPYRIGHT © 2010-2020  |  LAWFIRM LEX ET JUSTITIA SVECIA ®  ALL RIGHTS RESERVED