Kategorier
Advokat

Anlita advokat för rådgivning inom varumärkesrätt

När man skapar en logga betyder det inte per automatik att man har ensamrätt på den. För att få hjälp, kontakta en advokat för rådgivning inom varumärkesrätt.

När Erika startade sitt företag för länge sedan hade hon konstruerat sin egen logga. Med åren hade den kommit att betyda en hel del för henne och kunderna relaterade till den på ett fint sätt. Nu hade hon sett att en annan person i stan som jobbade med massage hade en liknande logga. Ett företag som hon inte ville associeras med. Men vad kunde hon göra för att inte förlora sin trovärdighet?

Hennes bror Arvid rekommenderade att hon kontaktade en advokat för att boka rådgivning. Denne hade all den kunskap som krävdes och kunde kanske ge henne svaret på den fråga som nu upptog det mesta av hennes vakna tid. Hon blev rekommenderad en advokat som jobbade med rådgivning inom varumärkesrättigheter och bokade sedan tid med denne för ett möte.

Rådgivning inom varumärkesrätt – ett obekant begrepp

Det var helt utanför hennes kunskapszon och hon kände sig lite malplacerad när hon kom till advokatbyrån. Men det tog inte lång stund innan advokatens lugna sätt fick henne att känna sig bekväm igen. Det visade sig att hon kunde använda sig av varumärkesrätten för att se till att ingen någonsin kunde använda sig av det som var hennes logo. Andra loggor fick inte vara vilseledande lika.

Hon fick hjälp med att gå vidare i processen, något som betydde en hel del för henne. När allt var klart kunde hon genom sina nyvunna rättigheter se till att det andra företaget bytte ut sin logga så att den inte längre liknade hennes. Nu skulle kunderna vid första anblick kunna se vem som var vem och på så sätt få tjänsterna som de önskade utan missförstånd.