Kategorier
Advokat

Varför är narkotikabrott ett brott?

Narkotikabrott har blivit ett av de vanligaste brotten i Sverige. Detta kan bero på att narkotika blivit mer lättillgänglig vilket gjort att användningen ökat.

Att fler åtalas och döms för narkotikabrott beror naturligtvis på att attityden till och användningen av narkotika har förändrats. Många av de som använder narkotika idag är socialt fungerande människor som använder droger på samma sätt som alkohol. Man behöver inte vara alkoholist för att man dricker alkohol på helgerna och man behöver inte vara narkoman för att man partyknarkar.

Men narkotika medför fler risker än alkohol och det är därför brottsligt att använda och hantera den på ett olovligt sätt. I Läkemedelsverkets förteckning över substanser som bedöms som narkotika listas de substanser som är förbjudna att hantera utan lov. De vanligaste formerna är bland annat cannabis, ecstasy, amfetamin, kokain, heroin, LSD, bensodiazepiner och tramadol. Nya preparat dyker emellertid hela tiden upp för att kringgå lagstiftningen.

Om man blir åtalad för ett narkotikabrott bör man söka erfaren hjälp

I Sverige kan man dömas för narkotikabrott om man:

  • Överlåter narkotika
  • Framställer narkotika som är avsedd för missbruk
  • Förvärvar narkotika för att överlåta till någon annan
  • Anskaffar, bearbetar, packar, transporterar, förvarar eller på annat sätt befattar sig med narkotika som inte är avsedd för eget bruk.
  • Bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller hanterar ersättning för narkotika.
  • Förmedlar kontakt mellan säljare och köpare för att främja narkotikahandel
  • Innehar, brukar eller befattar sig med narkotika.

Skulle man bli åtalad för ett narkotikarelaterat brott är det viktigt att man anlitar juridisk expertis eftersom påföljderna kan bli allvarliga. Brotten klassas från ringa narkotikabrott till synnerligen grovt och kan resultera i allt från böter eller skyddstillsyn till långa fängelsestraff. För att få rättvis behandling bör man därför söka erfaren hjälp vid narkotikabrott. På en etablerad advokatbyrå kan man hitta advokater som specialiserat sig på narkotikarelaterade brott.