Kategorier
Juridik

Jobbigt att befinna sig i en fastighetstvist i Stockholm

Att hamna mitt i en infekterad fastighetstvist i Stockholm kan vara påfrestande. Inte nog med att det kan dra ut på tiden, det kan också kosta en del pengar.

Då och då händer det att människor behöver juridiskt stöd vid fastighetstvist. Kanske har det uppstått något bekymmer när man sålt sitt gamla hus, eller så handlar det om en tvist med en granne gällande var ens tomt börjar och slutar. Oavsett vilket kan dessa tvister vara mycket svåra att hitta en lösning på och dessutom kan tvisten komma att kosta mycket pengar.

Skulle man dessutom ha oturen att tvisten rör ens närmsta grannar kan stämningen hemma på gatan bli minst sagt frostig. Det kan vara svårt att ha ett neutralt sätt till varandra när man samtidigt strider om vem som har rätt gällande exempelvis tomtgräns. Inte sällan kan hårda ord hagla över staketet och kanske uppröra ännu mer.

Så håller man god min vid en fastighetstvist

Det är viktigt att komma ihåg att en fastighetstvist är ett övergående problem. Oavsett vilken ilska man känner över tvisten så bör man göra vad man kan och sansa sig så gott det går. Självklart behöver man inte bjuda in motparten i tvisten på grillkväll, men att spä på bråket med glåpord eller ryktesspridning är sällan någon speciellt god idé.

Istället bör man försöka sansa sig så gott det går. Bjuda på ett vänligt hej och ett leende men kanske akta sig för något större samröre med motparten. I bästa fall löser sig tvisten på ett bra sätt och då gäller det att inte ha bränt alla sina broar med grannarna. Kanske kommer man behöva stå ut med att bo nära varandra under väldigt många år och då kan det vara klokt att inte förstöra relationen totalt.